De macht der gewoonte: Wat maakt een goed product onmisbaar?

Feit: we checken onze smartphone gemiddeld 34 keer per dag. Wat daarbij opvalt is dat we steeds op zoek gaan naar diezelfde apps en dat het overgrote deel van onze apps die we ooit downloadden, ongebruikt blijft. Hoe komt het dan dat die ene groep apps zo belangrijk zijn voor ons en waarin zit dan het verschil met al die overige apps? Wel, het verschil zit hem in het creëren van gewoontes. Uit onderzoek van Nir Eyal (Hooked - how to build habit forming products) leren we dat een gewoonte opgebouwd wordt in 4 stappen. Hoe vaker deze 4 stappen doorlopen worden, hoe dieper ingebakken de routine wordt.

foto gebouw

1. Externe/interne trigger

Triggers zijn de eerste stap in het creëren van of onderhouden van een gewoonte. Er bestaan 2 soorten triggers, extern en intern.

1.1 Externe trigger

Externe triggers zijn verborgen in de vorm van CTA’s (call-to-actions) en probeert gebruikers te overtuigen van het nemen van een bepaalde actie. Er bestaan betalende triggers (Ads), “verdiende” triggers (pers & media), relatie triggers (mond-tot-mond) en owned triggers (deze verschijnen vaak in het dagelijks leven van de gebruiker, bv een app op je homescreen).

1.2 Interne trigger

Interne triggers: Dit zijn triggers gebaseerd op emoties en zijn de sterkste triggers. Dit kan het gevoel zijn van verveling, eenzaamheid, frustratie of geluk. Denk maar aan het scrollen door social media op zoek naar sociale bevestiging of om de verveling tegen te gaan.

2. Actie

De actie, of het ingaan op een bepaalde trigger, is vaak de moeilijkste stap voor product designers. Het Fogg behaviour model helpt ons hier in hoe het nemen van actie bij de eindgebruiker zo veel mogelijk gestimuleerd kan worden. Het gedrag hangt namelijk af van de juiste combinatie van de motivatie om actie te ondernemen en de mogelijkheid om dat te doen. Op onderstaande grafiek valt te zien dat een trigger of CTA enkel succesvol kan zijn als deze zich boven de actielijn bevinden. Motivatie om in te gaan op de trigger bestaat uit 3 essentiële componenten:

1. Het opzoeken van plezier en vermijden van pijn

2. Het zoeken van hoop en voorkomen van angst

3. Het zoeken naar sociale status en het voorkomen van afwijzing

Het gemak om actie te kunnen ondernemen is ook essentieel voor conversie. Denk maar aan de lange waslijst aan velden en vragen om te registreren bij sommige applicaties. In het gemak zitten volgende elementen:

1. Tijd: hoe lang duurt het de actie te ondernemen

2. Geld: moet er betaald worden om de actie te ondernemen?

3. Moeite: hoeveel moeite (mentaal/fysiek) moet er gedaan worden vanuit de gebruiker?

4. Sociale acceptatie: Is het een sociaal aanvaard gedrag?

5. Non-routine: hoe hard gaat deze nieuwe gewoonte in tegen de bestaande gewoontes?

Veel producten maken gebruik van behavioral science of heuristics om gebruikers makkelijker te overtuigen om actie te ondernemen.

3. Variabele beloning

De beloning is wat gebruikers geïnteresseerd houdt in het product en wat gebruikers motiveert om de volgende keer opnieuw in te gaan op de trigger en externe triggers op termijn om te zetten naar interne triggers. Waar veel producten de bal mis slaan, is door de assumptie te nemen dat een bepaalde beloning steeds blijft werken. Social media is pas volledig gaan boomen eens stories geïntroduceerd werden en wanneer bij elke nieuw bezoek, volledige nieuwe content werd getoond. Het is net het onverwachte, variabele wat gebruikers doet terugkeren naar een succesvol product. Er bestaan 3 soorten variabele beloningen:

1. Rewards of the tribe

We zijn allemaal sociale wezens, op zoek naar bevestiging van onze sociale kring. Het ontvangen van likes of sociale bevestiging is voor velen dan ook een sterke motivator om terug te keren naar sociale media platformen. We gaan ook steeds ons gedrag aanpassen aan de context waarin we ons bevinden en wat we anderen zien doen.

2. Rewards of the hunt

Mensen hebben altijd een drang om op jacht te gaan naar fysieke objecten zoals geld, voedsel, … Een passend voorbeeld hierbij zijn de slots in de casino’s waarbij mensen steeds hopen op een hogere beloning.

3. Rewards of the self

Dit is de intrinsieke motivatie of het gevoel van het verwerven van competentie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Duolingo, de app om andere talen te leren, waarbij je de rate of completion kan zien van een bepaalde oefening en waarbij we steeds willen streven naar een afwerking van 100%.

4. Investering

Het is bewezen dat, hoe meer energie/tijd/geld iemand investeert in een product of service, hoe meer hij/zij dit gaat waarderen. Dit wordt soms ook wel het IKEA effect genoemd. De kasten van IKEA hebben meer waarde voor de gebruiker nadat deze in elkaar gezet zijn geweest, door de moeite die daarin gestoken is geweest. Of denk maar aan het verbouwen van je eigen huis… 

Het is bewezen dat gebruikers een hogere score geven aan producten waar ze eerder al geïnvesteerd in hebben (door bv data mee te geven, te betalen, …). Ook hebben mensen de neiging om consistent te zijn met hun eerder gedrag, wat ervoor zorgt dat een initiële investering vaak aanblijft. Een andere belangrijke reden waarom investeren belangrijk is, is het leren van bepaalde skills. Denk hierbij bijvoorbeeld aan applicaties als Photoshop die veel tijd vragen om te leren, maar daardoor ook moeilijker vervangbaar worden. Mensen gaan niet snel die hele learning curve opnieuw doorlopen voor een concurrerend product omwille van de reeds gedane investering. 

De investering in het product is nodig om de service nog persoonlijker te maken en de routine opnieuw te kunnen triggeren met een nog hogere beloning (bijvoorbeeld het aanzetten van notificaties op de smartphone om op de hoogte te blijven en het inspelen op nieuwe volgers, interesses, … die de gebruiker als investering in het platform heeft aangeduid om nog persoonlijkere meldingen te kunnen geven).

foto gebouw

Hoe weet ik in welke mate mijn product onmisbaar is?

Eerst en vooral moet het product natuurlijk een echt probleem oplossen. We zijn hier op zoek naar pijnstillers (must haves) i.p.v. vitamines (nice to haves) voor de eindgebruikers, waarbij een bepaalde zorg ontnomen wordt. The Habit zone is waar alle succesvolle producten zich bevinden. Deze producten hebben een voldoende hoge frequentie van gebruik en/of hebben een hoge gebruiksvriendelijkheid. Neem bijvoorbeeld opzoeken via Google. Google is op zich niet veel anders qua gebruiksvriendelijkheid dan andere zoekmachines, maar we zoeken al zo vaak via Google dat dit een standaardgedrag geworden is. 

Een product zoals bijvoorbeeld Shazam gebruiken we niet vaak, maar omdat de app zo handig in gebruik is en vaak een juiste match geeft, grijpen we standaard naar deze app om muziek te identificeren.

What’s in it for me?

Het onmisbaar maken van jouw product is van cruciaal belang. Een sterk product geeft jou namelijk een

1. hogere CLTV: (de totale opbrengst per gebruiker van het product, overheen de volledige relatie)

2. hogere prijselasticiteit: Als gebruikers verzot zijn op jouw product, zullen ze minder focussen op de prijs en zullen ze afhankelijker worden ervan (wat de retentie ook verhoogd)

3. Product-led growth: Een sterk product verkoopt zichzelf en creërt netwerkeffecten (delen) waardoor een exponentiële groei kan ontstaan. M.a.w. jouw product verkooptzichzelf en aan een ongeziene snelheid!

4. Sterkere marktpositie: Een studie door John Gourville, professor marketing aan de Harvard universiteit toonde aan dat een nieuw product tot wel 9 keer beter moet zijn om de bestaande producten het hoofd te kunnen bieden. Dat betekent dat een sterk product zorgt voor stabiliteit en zoals ze zeggen “old habits die hard”!

Benieuwd hoe verzot of onverschillig de gebruikers zijn van jouw product of website of nood aan een goede brainstorm voor jouw volgend business idee? We delen graag onze expertise met jullie in een eerste discovery sessie om zo samen een succes plan uit te stippelen. En de kers op de taart? Wel, de sessie valt onder de KMO portefeuille adviesverstrekking en kan tegen 20-30% korting aangeboden worden!

Share dit artikel via