Financiële Stimulansen voor Groei: Een blik op FIT, VLAIO en BELSPO-subsidies in België

Subsidies, zoals die aangeboden worden door FIT, VLAIO en BELSPO, spelen een vitale rol in het stimuleren van economische groei, innovatie en internationale samenwerking in België. Of je nu een bedrijf bent dat internationaal wil uitbreiden, innovatieve projecten wil ontwikkelen, concurrentievermogen wil versterken als kmo, of wetenschappelijk onderzoek wil uitvoeren: het loont steeds de moeite om te informeren rond mogelijke subsidies. Zo kan je optimaal profiteren van de mogelijkheden die deze subsidieprogramma's te bieden hebben.

foto gebouw

FIT-subsidies: investeer in internationaal succes

Het Flanders Investment & Trade (FIT) agentschap is verantwoordelijk voor het ondersteunen van Vlaamse bedrijven bij internationale expansie en het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen. FIT biedt verschillende subsidies en financiële incentives om bedrijven te helpen bij hun internationale avontuur. Enkele van de meest prominente FIT-subsidies omvatten:

  1. Exportsubsidies: Deze subsidies zijn ontworpen om bedrijven te ondersteunen bij het verkennen en betreden van nieuwe exportmarkten. FIT voorziet in financiële middelen om bedrijven te helpen bij het deelnemen aan internationale handelsbeurzen, het opzetten van distributienetwerken in het buitenland en het effectief promoten van hun producten of diensten op internationale schaal.
  2. Investeringssubsidies: FIT stelt financiële steun beschikbaar voor bedrijven die ervoor kiezen om te investeren in Vlaanderen. Deze investeringen kunnen betrekking hebben op diverse sectoren, variërend van onderzoek en ontwikkeling tot milieuvriendelijke initiatieven en infrastructuurprojecten. Het doel is niet alleen om bedrijven aan te moedigen te investeren, maar ook om duurzame economische groei in de regio te bevorderen.
  3. Innovatiesubsidies: FIT is sterk betrokken bij het ondersteunen van innovatie in de Vlaamse bedrijfssector. Dit wordt bereikt door subsidies aan te bieden aan bedrijven die zich bezighouden met baanbrekende projecten en nieuwe technologieën ontwikkelen of implementeren. Hierdoor wordt de concurrentiepositie van Vlaamse bedrijven versterkt en wordt de regio aantrekkelijker voor investeerders.
  4. Internationaal ondernemen subsidies: Deze subsidies hebben tot doel het internationale ondernemerschap te bevorderen door ondersteuning te bieden voor verschillende aspecten van zakendoen in het buitenland. Dit kan variëren van financiële steun voor het ontwikkelen van exportstrategieën en het uitvoeren van marktstudies tot het vergemakkelijken van internationale samenwerkingen en partnerschappen.

VLAIO-subsidies: stimuleer innovatie en ondernemerschap

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) is een cruciale speler in het ondersteunen van innovatie en ondernemerschap in Vlaanderen. VLAIO biedt verschillende subsidies en financiële instrumenten om bedrijven te helpen groeien en innoveren. Enkele belangrijke VLAIO-subsidies zijn:

  1. Innovatieprojecten: Deze subsidies zijn bedoeld voor bedrijven die innovatieve projecten willen uitvoeren, variërend van productontwikkeling tot procesoptimalisatie.
  2. Onderzoeks- en Ontwikkelingsprojecten: VLAIO ondersteunt bedrijven die willen investeren in onderzoek en ontwikkeling met financiële steun voor personeel, uitrusting en expertise.
  3. KMO-portefeuille: De KMO-portefeuille biedt financiële steun aan voor opleiding en adviesdiensten om hun concurrentievermogen te versterken. Hierdoor kunnen kmo's trainingen en advies inwinnen om hun bedrijfsprocessen te optimaliseren. De KMO-portefeuille biedt financiële steun aan kleine en middelgrote ondernemingen met een maximum van 7500 euro per jaar voor kmo's en 30% steun voor KO's en 20% voor MO's.
  4. De KMO-groeisubsidie biedt financiële ondersteuning tot maximaal 50.000 euro per groeitraject. Dit omvat strategisch advies van een externe dienstverlener of de bruto loonkost van de aanwerving van een strategisch profiel. Het doel is om de groei en ontwikkeling van kmo's te bevorderen, of het nu gaat om uitbreiding naar het buitenland, het aannemen van nieuw personeel of het realiseren van innovatieve projecten. Deze subsidie biedt de nodige middelen om ambitieuze doelstellingen te verwezenlijken en concurrentievoordeel te behalen. Het is echter belangrijk op te merken dat deze subsidie niet met terugwerkende kracht wordt verleend en dat het strategische profiel op managementniveau moet zijn. Let op: je kan je project enkel indienen tot 25 september!

BELSPO: ondersteuning voor wetenschappelijk onderzoek

Het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) ondersteunt wetenschappelijk onderzoek in België. Terwijl FIT en VLAIO vooral gericht zijn op bedrijven, richt BELSPO zich op de academische wereld en onderzoeksinstellingen. BELSPO verleent subsidies voor onderzoek in uiteenlopende domeinen, waaronder ruimtevaart, klimaatverandering, biowetenschappen en nog veel meer.

Interesse in het benutten van de KMO-groeisubsidie of het optimaal gebruikmaken van de KMO-portefeuille? Encima is erkend als adviesverstrekker bij de KMO-portefeuille. Dit betekent dat het advies van Encima aan een KMO voor maar liefst 30% gesubsidieerd kan worden.

Bovendien kunnen we bij Encima de rol van externe dienstverlener van strategisch advies op ons nemen, waardoor het advies dat we geven tot maximaal € 50.000,- kan worden gesubsidieerd. Ons deskundig adviesteam staat paraat om je te begeleiden met hun jarenlange expertise. Neem nu contact met ons op en ontdek hoe we je kunnen helpen bij het realiseren van je groeiambities!

Share dit artikel via