APP rattenbestrijding

Vlaanderen is milieu

mac
APP rattenbestrijding

VMM

De Vlaamse Milieumaatschappij speelt een cruciale rol in het integraal waterbeleid. Ze meet en controleert de kwantiteit en kwaliteit van water, beheert watersystemen, int een heffing op watervervuiling en op grondwaterwinning, adviseert over milieuvergunningen en zorgt voor de planning van en toezicht op de zuiveringinfrastructuur. De VMM vervult de taak van regulator voor leidingwater.

Verder bewaakt de VMM de luchtkwaliteit, inventariseert ze wie wat loost en doet beleidsvoorstellen. Ze stelt tevens het Milieurapport Vlaanderen (MIRA) op.

Onze meerwaarde voor VMM

  • Ontwikkeling native Android Applicatie
  • Inclusief backoffice module

Interesse om meer van onze projecten te zien?

Bekijk onze andere projecten